Ordblind og andre diagnoser

 

HVAD ER ORDBLINDHED/

DYSLEKSI?

 

 

"Ordblindhed (dysleksi) er store vanskeligheder med at lære at læse og skrive, som beror på vanskeligheder med at forbinde bogstaver og bogstavfølger med sproglyde og lydfølger."

 

Citat: Center for læseforskning/Københavns Universitet

 

Det betyder:

 

På et forståeligt dansk betyder det, at den ordblinde har svært ved at oversætte bogstaverne i den rigtige rækkefølge, så de bliver til de rigtige ord.

 

Barnet, der som begynderlæser skal have styr på bogstavernes former og lyde, vil ofte have svært ved at genkende og adskille de forskellige bogstavtegn.

 

I videoen til højre, kan du høre "Ole Boles Lydsang" fra Alkalær, som er rigtig god til at øve bogstavernes lyde.

 

 

Mange ordblinde børn og familier mangler trivsel
Alle kan lære at læse
Ordblinde bøger

 

ADHD - AUTISME - ANDRE DIAGNOSER

 

 

Børn med andre diagnoser kan også have læsevanskeligheder.

Her er Alkalærs læsemateriale særdeles velegnet, da der er indbygget både struktur, gentagelser og forudsigelighed i mapperne.

Samtidig er det så fleksibelt opbygget, at der er mulighed for både bevægelse og variation i opgaverne, så det aldrig bliver kedeligt.

Læs mere om undervisningen under

"Læsekurser"

 

 

 

 

ORDBLIND?

 

Tegn på ordblindhed

 

Et barn kan have et eller flere af følgende tegn på ordblindhed:

 

  • Sen til at lære at tale
  • Svært ved at udtale ord med flere konsonanter
  • Svært ved at lære bogstavernes form og lyd
  • Bytter rundt på bogstaver, fx læser et Ø som Å
  • Læser små-ord forkert: Der, den, det, en, et, du, nu o.s.v.
  • Bliver ked af det og frustreret ved læsning
  • Er ked af at gå i skole
  • Er urolig i undervisningen
  • "Hader dansk"

 

Ordblindetest

 

Man kan ikke selv lave en ordblindetest på sit barn, men Carsten Elbro, som er en af Danmarks førende forskere indenfor læsevanskeligheder, har udgivet nogle ordlister, man kan bruge som pejlemærke.

 

 

 

 

 

Kan du genkende nogen af de ovenstående udsagn, så er dit barn måske ordblind:

Book et informationsmøde og hør, hvordan jeg kan hjælpe jer.

 

 

Andre diagnoser
ADHD
Glade børn